Natur & Trädgård Bokförlag
StartsidaErbjudandenNatur & TRädgårdBeställa & PrenumereraLäsvärtPressVärvarpremier

Missa inte:

Special om grönmassa!


Adresser till fröfirmor


Skogmark & Fältman
Förlag AB

Natur & Trädgård
Box 104
230 53 Alnarp

Kundtjänst
Tel: 079-337 84 54
Tis-tors 10-16
E-post: info@naturochtradgard.se

Ansvarig utgivare
och chefredaktör:

Anders Fältman
Epost:
anders@naturochtradgard.se

Redaktör och formgivare:
Stefan Skogmark
Epost:
stefan@naturochtradgard.se
Senast ändrad
2009-08-18

Copyright © 2005,
Natur och Trädgård Bokförlag

 

Byt jord mot sand
Att kärra bort jorden från perennrabatten och ersätta den med sand
är ett höstarbete som lönar sig.
Foto: Natur & Trädgård

Hösten rätt tid byta jord mot sand

Text: Nils Åkerstedt

Hösten är idealisk tid att börja odla perenner i sand.
Helrenovera rabatten nu när alla växter tål att grävas upp.

Nu på hösten är det dags för delning av de perenna växter som har sin huvudsakliga blomningstid under sommaren. De har nu blommat klart och vissa arter har börjat vissna ner. Fröställningarna har mognat och deras frön kan samlas in om det är arter som man vill fröföröka. Att föröka genom delning ger snabbare blombara plantor men inte lika många som genom frösådd.
Endera kan man på senhösten ta upp och dela vad som behövs oavsett de olika arternas blomningstid, eller också kan man dela höstblommande på våren, vårblommande under eftersommaren och sommarblommande under tidiga hösten.
Fördelen med att dela perennerna vid olika tider är att då ser rabatten alltid prydlig ut eftersom många växter är orörda och blommar för fullt. Fördelen med att ta hela rabatten på en gång är att då kan man samtidigt byta ut jorden och göra en grundlig renovering av rabatten.
Men även vid delning i olika etapper går det att byta jorden för de växter som delas. Skall man sätta tillbaka en del av en viss växt på samma plats där den stod tidigare måste jorden bytas ut, annars är det svårt att få den nysatta växten att trivas på grund av något som kallas för jordtrötthet. Det betyder att en viss växtart, t.ex. violer, inte kan sättas i den jord där det växt violer i tidigare. Det är en av förklaringarna till att violer rätt ofta dör efter ett antal år. Köper man nya och sätter på samma plats, t ex om de används som kantväxter, dör de nya också rätt snart.
Växterna tål mycket nu på hösten så det är inte något problem med att ta upp alla för att sedan sätta ner dem i sand. De flesta höstblommande växterna är kraftiga växter som t ex höstflox, höstrudbeckia, höst­aster, binkor (Erigeron), gullris m.m. De bör delas rätt hårt när de delas.

Alla behöver delas
Alla perenner behöver förr eller senare delas. Det är i första hand de perenner som är rätt gamla och som inte ser ut att blomma och trivas riktigt så bra som de borde göra som är aktuella att dela.
Vissa arter har en förmåga att växa snabbt och försöka ta för sig för mycket av utrymmet i rabatten. Dessa måste man dela med 2-3 års mellanrum så att de inte tränger ut andra arter.
Är det plantor som inte delats på 4-5 år, eller längre tid, bör de delas i minst fyra delar. Vid delning blir det ju fler plantor av en art än man haft tidigare. Den planta som skall sättas tillbaka på den tidigare växtplatsen gör man något större än de andra.
Ta bort jorden där den delade plantan stått till minst 30 cm djup och fyll i sand. Putsa bort döda stjälkar och blad innan plantan sätts på nytt. Lägg ett 10 cm tjockt lager gräsklipp över hela ytan mellan växterna i rabatten när alla plantorna är delade och de som skall åter till rabatten är planterade.
Finns det inte färskt gräsklipp går det bra med det lagrade och finns inte heller det kan man vänta till dess färskt gräsklipp finns.
Läs mer om marktäckning med gräsklipp på www.naturochtradgard.se

Blåtåtel  Blåtåtel delad
Tuvbildande gräs delas när de blir ”flintskalliga” i mitten, som bildens blåtåtel, Molinia caerulea ’Variegata’. Denna planta kan delas i fler än tre bitar. Använd en vass spade.
Foto: Birgitta Geite

Dela några varje år
Både vilda och odlade fleråriga växter försöker hela tiden att växa utåt från centrum av plantan för att dess rötter skall kunna komma ut i för den växten ny jord. I perennrabatterna har vi ju oftast många olika arter av växter, som dessutom står ganska trångt. Det gör att de olika växternas önskan att komma ut i ny jord inte går att uppfylla. För många av dem blir då resultatet att de dör eller stannar upp i växten, blommar dåligt och ser allmänt lidande ut. Men om vi tar för vana att dela några växter årligen kan vi ha en vackert blommande perennrabatt år efter år.
Ytterligare en fördel med denna delning av perenna växter är att man samtidigt ser till att de mera svagväxande arterna inte blir undanträngda av de starkväxande. Låter man växterna själva breda ut sig som de vill, kommer en del att försvinna efter ett antal år och vissa arter kommer att helt dominera i rabatten.
När man anlägger en ny perennrabatt bör man se till att blomningstider och färger blir jämt fördelade över hela rabatten. För att denna fördelning skall bestå krävs det alltså att man årligen ser över växtbeståndet och delar de olika växterna vid behov.

Fördelar med perenner i sand
Vill man göra en genomgripande förändring av perennplanteringen både beträffande växtsortiment och odlingssubstrat är det idealiskt att nu på hösten ta upp alla växter och byta ut jorden till sand. Då blir det trivsammare för alla växtarter och deras övervintring lyckas bättre än när de växer i jord.
Dessutom är bästa sättet att undvika jordtrötthet i rabatterna att inte använda ny jord vid omplanteringen utan istället sand. Växterna kan växa i samma sand 3–4 gånger längre än i jord.
Gräv bort minst 40 cm jord och ersätt den med sand, storleken 0–8 mm.
När man byter ut jord till sand i rabatten är det en stor fördel för kommande växtresultat om så lite jord som möjligt följer med växterna när de sätts ner i sanden. Alla arterna tål denna behandling nu på hösten, men för att de vårblommande skall blomma för fullt igen till våren ska man inte skaka deras rötter helt rena från jord. De bör därför få med sig en liten jordklump. De vår­blommande arterna bör behandlas med försiktighet så att deras rotsystem inte skadas alltför mycket.

 

Övriga artiklar inom smått o gott:

Odla potatis från groddar

Bygg en egen varmbänk

Piennolotomater

Internets falska fröer

Tomat ´Peter
den hållbare´

Gödsla rätt är enkelt

Buxbomssot
- allvarligt hot

Så vårens primörer
på hösten

Nisses såtips

Så sköter du dina julblommor

Varning för malörtsambrosian!

Blommande tussilago i början av året

Så förökar du älsklingsrosen

Salvia. Historia - tro och övertro

Skörda egen potatis till midsommar

Bli en bättre fjärilsfotograf

De vinnande såtipsen

Så och skapa din egen unika amaryllis

Odla mistel i trädgården

Lagra nässelvatten från höst till vår

Hösten rätt tid byta jord mot sand

Dvärgbandmasken hotar bärplockningen

Asiatiska skalbaggar hotar svenska lövträd

Nemaslug godkänt men biologer varnar för skador i naturen

Ny effektiv metod mot spansk skogssnigel